Chúa Giêsu: Trang mạng đăng tải những thông điệp này tuyệt đối không được quyên tiền, đăng những thông điệp khác - bất luận thật giả.

10 thông điệp mới nhất:

Cuộc Cảnh Báo

CUỘC SOI SÁNG LƯƠNG TÂM mà Đức Mẹ tiên báo tại Garabandal

năm 1961 sẽ sớm diễn ra để cứu nhân loại.

CUỘC CẢNH BÁO 

Nhiu  li tiên tri mi mà Th Nhân Châu Âu nhn đưc v nhiu biến c

trưc Cuc Quang Lâm.    

TẠI SAO CUỘC CẢNH BÁO LẠI DIỄN RA?

Đ chng minh cho tt c mi ngưi rng Thiên Chúa hin hu.

Đ đưa mi ngưi tr v vi Chúa Giêsu và về với con đưng s tht.

Đ gim  bt nh hưng ca ti li và s d trên thế gii nh vào s hoán ci.

Đ tr giúp chúng ta trưc ngày phán xét cui cùng bng cách ban cho chúng ta cơ hi đ xin ơn tha th cho nhng ti li mà chúng ta đã phm.

Đ hoán ci nhng ngưi không có đc tin, nhng  ngưi l ra không có đưc ơn cu ri nếu không có hành đng ca lòng thương xót vô biên này.

Đ cng c đc tin ca các tín hu.

 

 

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA TRONG CUỘC CẢNH BÁO

Mi ngưi t  7 tui tr lên s tri qua mt cuc gp g huyềnn nhim vi Chúa Giêsu Kitô, cuc gp g này s din ra trong khong 15 phút .

Cuộc Cảnh Báo là một ân huệ từ Thiên Chúa Cha để hoán cải con người về với sự thật. Cuộc Cảnh Báo là cách mà Ngày Phán Xét Cuối Cùng sẽ diễn ra, chỉ  khác là lần này chúng ta không bị kết án.  Thay vào đó, chúng ta sẽ được ban cho cơ hội để xin ơn tha thứ.

Hai sao chi s đâm vào nhau trên bu tri.

Ngưi ta s nghĩ rng đó s là mt thm ha khng khiếp hơn c đng đt. Nhưng không phi như vy – đó là mt du ch cho thy rng Chúa Giêsu đã ng đến.

Bu tri s chuyn sang màu đ như la và ri các con s thy cây thp giá ln trên bu tri đ chun b cho các con.

Nhng k vô thn s nói rng đó là mt o giác trên toàn cu. Nhng nhà khoa hc s tìm  cách gii thích hp lý nhưng không th gii thích đưc.

Cnh tưng s tht phi thưng và s không h gây thương vong vì cuc cnh báo xy ra như là mt hành đng ca Tình Yêu và Lòng Thương Xót ca Chúa Giêsu.

Ti li ca chúng ta s th hin rõ trưc mt chúng ta và điu này s khiến cho chúng ta cm thy đau đn và xu h tt cùng khi chúng ta đưc t cho thy rõ ti li. Có nhng ngưi s phi vô cùng đau đn và khiếp s khi ti li đưc t ra cho h đến ni h s chết trưc khi có cơ hi đ xin ơn tha th.

Mi ngưi s nhìn thy đúng tình trng linh hn ca h trưc mt Thiên Chúa – nhng vic tt mà h đã thc hin trong cuc sng, nhng đau kh mà h đã gây ra cho tha nhân và nhng vic tt mà h đã không thc hin.

Nhiu ngưi s ngã xung và khóc nhng git nưc mt ca s gii thoát.  Nhng git nưc mt ca nim hân hoan và hnh phúc.  Nhng git nưc mt ca s ng ngàng và yêu thương.

Vì, cui cùng thì chúng ta cũng có th sng mt đi sng mi sau khi chúng ta nhn biết đưc s tht toàn vn.

Gi đây Chúa Giêsu đang mi gi mi ngưi cu nguyn cho linh hn nhng ngưi s phi chết vì khiếp s, nhng ngưi có th sng  trong ti trng. Gi đây mi ngưi cn phi chun b. Chúa Giêsu mi gi tt c mi ngưi hãy xin ơn tha th cho nhng ti li ca chúng ta trưc khi Cuc Cnh Báo xy ra.