Chiến dịch cầu nguyện CDCN
Chiến Dịch Cầu Nguyện
CDCN 1: Của Lễ dâng Chúa Giêsu để cứu rỗi các linh hồn
CDCN 2: Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo toàn cầu
CDCN 3: Xin giải thoát thế giới khỏi nỗi sợ hãi
CDCN 4: Cầu cho sự hiệp nhất của tất cả các gia đình
CDCN 5: Cầu nguyện với Thiên Chúa là Đấng Tối Cao
CDCN 6: Cầu xin để ngăn chặn tên phản Kitô
CDCN 7: Cầu cho những người khước từ Lòng Thương Xót Chúa
CDCN 8: Kinh nguyện dành cho khi xưng tội
CDCN 9: Dâng đau khổ lên để làm của lễ
CDCN 10: Cầu xin để chúng ta có thể mang Ngọn Lửa Tình Yêu của Chúa đến khắp nơi
CDCN 11: Cầu xin để chấm dứt sự thù ghét các thị nhân
CDCN 12: Cầu nguyện để tránh khỏi tội kiêu ngạo
CDCN 13: Lời nguyện để được Ơn Miễn Trừ
CDCN 14: Cầu xin Chúa Cha bảo vệ khỏi Chiến Tranh Hạt Nhân
CDCN 15: Cảm tạ Ân Huệ Lòng Chúa Thương Xót
CDCN 16: Xin đón nhận Ân Sủng được ban trong Cuộc Cảnh Báo
CDCN 17: Mẹ của Ơn Cứu Độ: Lời cầu nguyện cho những linh hồn tăm tối
CDCN 18: Xin ngăn chặn tên phản Kitô và phe nhóm của hắn
CDCN 19: Cầu nguyện cho giới trẻ
CDCN 20: Xin ngăn chặn tên phản Kitô khỏi hủy diệt thế giới
CDCN 21: Cảm tạ Chúa Cha vì Ơn Cứu Độ Người ban
CDCN 22: Lời cầu nguyện để những linh mục Công Giáo duy trì những giáo huấn của Giáo Hội (Dành cho hàng giáo sĩ)
CDCN 23: Cầu cho sự an toàn của Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô
CDCN 24: Xin Ơn Toàn Xá
CDCN 25: Xin ơn bảo vệ các thị nhân trên toàn thế giới
CDCN 26: Cầu nguyện với Kinh Mân Côi để giúp cứu các quốc gia của các con
CDCN 27: Cầu cho hòa bình trên thế giới
CDCN 28: Xin ơn hiệp nhất giữa tất cả con cái Chúa
CDCN 29: Bảo vệ việc hành đạo Kitô Giáo
CDCN 30: Thiên Chúa Cha: Lời cầu nguyện để giảm thiểu khủng bố và ngăn chặn chiến tranh, nạn đói và việc bách hại tôn giáo
CDCN 31: Cầu xin để được ở trong vòng Bảo Vệ
CDCN 32: Cầu nguyện để chấm dứt nạn phá thai ở Ái Nhĩ Lan (Ireland)
CDCN 33: Cầu nguyện để đón nhận Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống
CDCN 34: Của lễ của con là việc chay tịnh dâng lên Chúa Giêsu
CDCN 35: Cầu cho các linh hồn được vào Thiên Đàng
CDCN 36: Xin giúp con tôn vinh Thiên Chúa Thật
CDCN 37: Cầu cho sự hiệp nhất của con cái Chúa
CDCN 38: Cầu xin cho Giáo Hội Công Giáo
CDCN 39: Xin ơn trợ giúp để chuẩn bị các linh hồn cho Thiên Đàng Mới
CDCN 40: Lời cầu nguyện để chuẩn bị các linh hồn cho việc Chúa Tái Lâm (Dành cho hàng giáo sĩ)
CDCN 41: Cầu cho các linh hồn vô tín
CDCN 42: Lời cầu nguyện trong lúc chay tịnh để ngăn chặn Hệ Thống Tiền Tệ Một Thế Giới
CDCN 43: Cứu các linh hồn trong Cuộc Cảnh Báo
CDCN 44: Tăng cường sự bảo vệ đức tin chống lại tiên tri giả
CDCN 45: Cầu nguyện để chiến thắng tất cả những tư tưởng tiêu cực
CDCN 46: Xin giải thoát con khỏi xiềng xích Satan
CDCN 47: Khơi lên tình mến với Chúa Giêsu
CDCN 48: Cầu xin Ân Sủng để đi rao giảng về Cuộc Quang Lâm của Chúa Kitô
CDCN 49: Lời tuyên hứa trung thành cho các tu sĩ Kitô giáo (Dành cho hàng giáo sĩ)
CDCN 50: Xin Chúa Giêsu giúp con nhận biết Chúa là ai
CDCN 51: Xin Ơn Chúa Thánh Thần
CDCN 52: Cầu nguyện với Thiên Chúa Cha
CDCN 53: Cầu cho Giáo Hội Công Giáo
CDCN 54: Cầu nguyện với Chúa Cha để làm giảm bớt ảnh hưởng của Thế Chiến Thứ 3
CDCN 55: Chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo
CDCN 56: Xin ơn gìn giữ Bí Tích Thánh Thể (Dành cho hàng giáo sĩ)
CDCN 57: Xin cho con nhận ra tiếng Chúa Giêsu (Dành cho hàng giáo sĩ)
CDCN 58: Cầu cho sự hoán cải
CDCN 59: Nguyện trung thành với Thánh Ý Chúa Cha
CDCN 60: Cầu cho sự hoán cải của các gia đình trong Cuộc Cảnh Báo
CDCN 61: Xin ngăn chặn việc kiểm soát của Tổ Chức Một Thế Giới
CDCN 62: Lời cầu dành cho các tội nhân lầm lạc và không nơi nương tựa
CDCN 63: Xin gìn giữ con trong cuộc hành trình này
CDCN 64: Xin cứu rỗi anh chị em con
CDCN 65: Cầu xin cho những người mắc tội trọng
CDCN 66: Xin giúp con mãi trung thành với Lời Chí Thánh của Chúa (Dành cho hàng giáo sĩ)
CDCN 67: Xin gìn giữ con cái của con an toàn khỏi tay Vua Lừa Dối
CDCN 68: Xin bảo vệ chúng con khỏi sự ảnh hưởng của Satan
CDCN 69: Cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha để đón nhận Thánh Ý của Người
CDCN 70: Cầu nguyện cho hàng Giáo sĩ kiên vững và trung thành với Lời Chúa
CDCN 71: Xin cứu chúng con khỏi cuộc bách hại
CDCN 72: Lời cầu nguyện của môn đệ Chúa
CDCN 73: Cầu cho linh hồn các thanh thiếu niên
CDCN 74: Xin ơn Phân định của Chúa Thánh Thần
CDCN 75: Xin dâng lên Chúa Giêsu yêu dấu nỗi thống khổ của con
CDCN 76: Lời cầu nguyện dành cho người vô thần
CDCN 77: Cầu cho Vương Quốc Anh
CDCN 78: Xin cứu con khỏi mọi sự dữ
CDCN 79: Cầu cho hai tỷ linh hồn hư mất
CDCN 80: Cầu cho linh hồn của những ai phạm tội giết người
CDCN 81: Xin Ơn trong Bí Tích Thánh Thể
CDCN 82: Cầu cho sự Chiến thắng của Giáo Hội còn sót lại
CDCN 83: Xin giảm thiểu những sự trừng phạt
CDCN 84: Cầu xin ơn soi sáng cho linh hồn của các tầng lớp thống trị thế giới
CDCN 85: Xin cứu đất nước Hoa Kỳ khỏi bàn tay của tên lừa dối
CDCN 86: Xin giải thoát con khỏi nỗi đau khổ vì nghi ngờ
CDCN 87: Cầu xin ơn bảo vệ các quốc gia khỏi sự dữ
CDCN 88: Cầu cho các linh hồn sau Cuộc Cảnh Báo
CDCN 89: Cầu cho các tội nhân khốn khổ
CDCN 90: Tạ Ơn vì Cuộc Quang Lâm Rạng Ngời Vinh Hiển của Chúa
CDCN 91: Xin giữ con trung thành với Đức tin của con
CDCN 92: Xin Ơn Kiên Trì
CDCN 93: Xin Ơn Nước Mắt Hoán Cải
CDCN 94: Xin ơn chữa lành tâm trí, xác thân và linh hồn
CDCN 95: Xin giúp con tìm thấy thời gian để cầu nguyện
CDCN 96: Xin chúc lành và bảo vệ nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của chúng con
CDCN 97: Cầu cho sự hiệp nhất các Nhóm Chiến dịch Cầu Nguyện
CDCN 98: Cầu xin Ân Sủng của Thiên Chúa che chở những nhà lãnh đạo thế giới
CDCN 99: Xin Ơn Cứu Rỗi cho nước Úc Đại Lợi (Australia) và Tân Tây Lan (New Zealand)
CDCN 100: Cầu cho sự sống còn của Kitô giáo
CDCN 101: Lời nguyện nhiệm mầu để cảm nhận Sự Hiện Diện của Chúa Giêsu
CDCN 102: Lời nguyện để duy trì đức tin và niềm tin vào Thông Điệp của Thiên Chúa ban cho thế giới
CDCN 103: Xin chia sẻ Chén Đau Thương Cùng Chúa Kitô
CDCN 104: Xin giải thoát những người đã bán linh hồn cho Satan khỏi ách nô lệ
CDCN 105: Cầu xin Ơn Hoán Cải cho tha nhân
CDCN 106: Cầu xin Lòng Thương Xót cho giới trẻ, những người không nhận biết Thiên Chúa
CDCN 107: Xin cứu con khỏi sa Hỏa Ngục
CDCN 108: Lên Đồi Canvê
CDCN 109: Cầu xin Ơn Tín Thác
CDCN 110: Cầu cho các Linh mục trung thành với Lời Chí Thánh của Chúa
CDCN 111: Để dâng hiến con cái cho Chúa Giêsu
CDCN 112: Cầu xin Ân Sủng Cứu Rỗi
CDCN 113: Xin diệt trừ sự dữ trong xứ sở của chúng con
CDCN 114: Để nhận được Ơn nhìn thấy Sự Thật (Dành cho các linh mục)
CDCN 115: Xin Ơn Hoán Cải
CDCN 116: Xin cứu con khỏi những dối trá của sự dữ
CDCN 117: Cầu cho những kẻ đã bán linh hồn
CDCN 118: Cầu cho các linh hồn của thế hệ trẻ lầm lạc
CDCN 119: Để cảm nhận Tình Yêu của Chúa Giêsu
CDCN 120: Xin ngăn chặn sự lan rộng của chiến tranh
CDCN 121: Nguyện trung thành với Đạo Binh của Chúa Giêsu Kitô
CDCN 122: Dâng mình cho Máu Châu Báu Chúa Giêsu
CDCN 123: Dâng ý chí tự do cho Thiên Chúa
CDCN 124: Xin lắng nghe lời nài xin cho sự tự do của con
CDCN 125: Bảo Vệ Lời Cực Thánh của Thiên Chúa
CDCN 126: Để đứng vững trước cuộc bách hại tôn giáo
CDCN 127: Để cứu lấy linh hồn con và linh hồn những người thân yêu của con
CDCN 128: Để quy tụ và hiệp nhất tất cả các linh hồn
CDCN 129: Xin Ân Huệ của Tình Yêu
CDCN 130: Tuần cầu nguyện xin Ơn Cứu Rỗi
CDCN 131: Lời Nguyện xin Lòng Thương Xót
CDCN 132: Từ bỏ Satan nhằm bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn
CDCN 133: Lời mời gọi để quay về với Thiên Chúa
CDCN 134: Để tin vào Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa
CDCN 135: Để bảo vệ Sự Thật (Dành cho các linh mục)
CDCN 136: Để giữ trung thành với Lời Chúa
CDCN 137: Lời nguyện Phục Hồi
CDCN 138: Xin Ơn Bảo Vệ khỏi sự hận thù
CDCN 139: Xin ơn sức mạnh để chiến thắng sự dữ
CDCN 140: Xin Ơn Bảo Vệ của Phẩm Trật các Thiên Thần
CDCN 141: Xin Ơn Bảo Vệ chống lại sự bách hại
CDCN 142: Chuẩn bị cho cái chết
CDCN 143: Bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn
CDCN 144: Bảo vệ Đức Tin Kitô Giáo
CDCN 145: Xin đong đầy trong con Tặng Ân Tình Yêu của Chúa
CDCN 146: Xin Ơn Bảo Vệ khỏi sự lừa dối
CDCN 147: Xin Chúa Cha tỏ Lòng Thương Xót những ai chối bỏ Thánh Tử của Cha
CDCN 148: Xin cứu giúp con
CDCN 149: Để nài xin Tình Yêu Thiên Chúa
CDCN 150: Để cứu linh hồn của những người không có đức tin
CDCN 151: Để bảo vệ Đức Tin
CDCN 152: Xin trợ giúp con trong lúc bất lực
CDCN 153: Ơn Bảo Vệ dành cho con trẻ
CDCN 154: Lời cầu nguyện trong Ngày Lễ Mẹ của Ơn Cứu Rỗi
CDCN 155: Xin Ơn Bảo Vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi
CDCN 156: Ơn bảo vệ khỏi sự thù ghét
CDCN 157: Cầu cho sự giải thoát của các linh hồn
CDCN 158: Xin bảo vệ con khỏi sự dữ của tôn giáo toàn cầu
CDCN 159: Xin Tình Yêu của Thiên Chúa
CDCN 160: Xin giúp con yêu mến Chúa hơn
CDCN 161: Xin ban cho con lòng trông cậy và bình an
CDCN 162: Xin bảo vệ những người yếu đuối và những người vô tội
CDCN 163: Xin cứu con khỏi cuộc bách hại
CDCN 164: Xin Ơn Bình An cho các Quốc Gia
CDCN 165: Xin Tặng ân Sự Sống Đời Đời
CDCN 166: Xin ngăn chặn việc giết hại những người vô tội
CDCN 167: Xin bảo vệ gia đình con
CDCN 168: Xin Tặng Ân Tình Yêu của Thiên Chúa
CDCN 169: Để giữ trung thành với Lời Chúa
CDCN 170: Để bảo vệ Lời Chí Thánh của Thiên Chúa
Kinh cầu số 1: Xin ơn bảo vệ chống lại tiên tri giả
Kinh cầu số 2: Cầu xin Ơn Miễn Trừ cho chính mình và người thân khỏi sa Hỏa Ngục
Kinh cầu số 3: Lời nguyện để Bảo vệ Lời Chúa
Kinh cầu số 4: Để giảm nhẹ hình phạt của Thiên Chúa Cha
Kinh cầu số 5: Cầu cho những người đang mắc tội trọng
Kinh Cầu số 6: Tặng Ân của những Ân Sủng